Filmpakker

DOKUMENTASJON

 

Dokumentering for arrangører, band, teater, fordragsholder, o.l.

FESTIVALPAKKENE

 

Pakker tilpasset for å promotere festivaler og arrangementer i forskjellige størrelser.

CONTENT MARKETING (CM)

 

For bedrifter som ønsker en kreativ og diskre markedsføring gjennom bruk av film.

FILMPAKKER

Mulighet til å velge

Fix Film har som baktanke at alle skal ha muligheten til å markedsføre seg ved bruk av våre profesjonelle filmtjenester. Til dette har vi utviklet filmpakker med faste priser. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av hvem de forskjellige pakkene kan være ment for. Slik at du lettere kan finne din filmløsning.

PAKKER OG TILLEGG

FAKTUM-PAKKEN

 

For bedrifter som ønsker en ærlig og personlig film til bruk på nettside eller sosiale medier.

ANDRE FILMTJENESTER

 

Vi tar andre oppdrag etter forespørsel og behov. Kontakt oss for å se om vi kan hjelpe deg.